O nama
O nama

Nexia Star d.o.o. članica Nexia International, je revizorsko – konsultantska kuća iza koje stoji iskustvo koje traje skoro dve decenije, kao i ugled i znanje partnera i zaposlenih, niz uspešnih angažmana i puno zadovoljnih klijenata. Nexia Star d.o.o, je pouzdan poslovni partner koji pruža visoko profesionalne usluge u oblasti revizije i srodnih usluga, poslovnog savetovanja i poreskog savetovanja.

Naš odnos sa klijentima je više od običnog poslovnog odnosa: naš cilj je da razumemo i ljude, a ne samo njihov posao i da izgrađujemo dugoročne veze zasnovane na obostranom poštovanju i poverenju. Odnosimo se prema klijentima sa uvažavanjem i poštovanjem i imamo visoko razvijene etičke principe u pogledu razmene informacija i uzajamnih konsultacija.

Preduzeća su izložena raznim rizicima u svim fazama razvoja i poslovanja. Nexia Star d.o.o. pruža usluge revizije, kao i niz drugih usluga uveravanja, dizajniranih da identifikuju, upravljaju rizicima kao i da prilagode poslovanje nastalim rizicima u svim sektorima poslovanja.

MSFI i dalje predstavljaju velik izazov za lice koje priprema finansijske izveštaje, kao i za korisnike istog. Stručnost i iskustvo primene MSFI naših zaposlenih omogućava visoku sigurnost u pružene usluge.

U revizorskom angažmanu, nasa objektivnost, nezavisnost i integritet igraju ključnu ulogu u uspostavljanju kvaliteta pruženih usluga. Nase profesionalne sposobnosti usavršavaju fokus rada, kao i korisnost naših izveštaja.

Filozofija personalizovanog pružanja usluga klijentima Nexia Star–a je dokazana direktnim i aktivnim ucešćem Partnera i Senior Menadžera u svakom angažmanu. Otvorene linije komunikacije, etički standardi, integritet, nezavisnost i tehnička izvršnost smatraju se ključnim karakteristikama za pružanje kvalitetnih usluga u skladu sa očekivanjima klijenta i utvrđenih nivoa usluga.

Računovodstveni standardi mogu biti dvosmisleni, kao i da ne pokrivaju sve individualne okolnosti. Nexia Star tim ima značajnu stručnost u tumačenju standarda izveštavanja. Radeći blisko sa klijentima u stanju smo da razvijemo optimalno rešenje za situaciju u kojoj se klijent nalazi, bez ugrožavanja zahteva za izveštavanje ili naših sopstvenih standarda.

Baza klijenata Nexia Star-a uključuje lokalne i međunarodne organizacije, u privatnom vlasništvu, kao i kompanije cije se akcije kotiraju na berzi, vladine organizacije, investicione fondove i druge organizacije koje pokrivaju širok spektar usluga i industrije.

Pružamo usluge iz oblasti:

  • Revizija i usluge srodne reviziji

  • Poresko savetovanje

  • Poslovno savetovanje

  • Računovodstvene usluge.

Revizor je idealna persona za sve izazove sa kojima se srećete u pogledu internih kontrola, upravljanja rizicima, primeni i korišćenju novih IFRS kao i pratećih tumačenja a koji Vam možda baš idu u prilogu, a upotreba još uvek nije mandatorna. U timu imamo i računovođe, poreske savetnike i procenitelje različitih specijalnosti.

Izveštaj o transparentnosti za 2016. godinu

Zadovoljnih klijenata:

250+

Za više od 10 godina poslovanja.

Reč osnivača:

Naši privrednici često reviziju shvataju kao redovan sistematski pregled, nužno zlo, a revizore kao osobe koje postavljaju sijaset smaračkih zahteva...

Pročitajte više

Slobodno nas kontaktirajte:

Pošaljite nam poruku

Ili pronađite brojeve telefona na Kontakt stranici.

Nexia Star d.o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Website developed by Mindstorming